กำลังการผลิตอัตราหน่วยคัดกรองบด

 • HS CODE และ

  HS CODE และ

  ของแผ่นกรอง ptfe ในปี 2564 มีค่าประมาณการอยู่ที่ ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ด้วยอัตราการเติบโตทาง

 • HS CODE และ

  HS CODE และ

  ของแผ่นกรอง ptfe ในปี 2564 มีค่าประมาณการอยู่ที่ ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ด้วยอัตราการเติบโตทาง

 • HS CODE และ

  HS CODE และ

  ของแผ่นกรอง ptfe ในปี 2564 มีค่าประมาณการอยู่ที่ ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ด้วยอัตราการเติบโตทาง