DENNÍ PROGRAM

Režim dne v naší školce je pouze orientační a je možné ho uzpůsobit tak, aby vyhovoval potřebám a zájmům dětí. Doba podávaní jídla, čas na odpočinek a čas pro pobyt venku je pevně daný. V průběhu celého dne dodržujeme dostatečný pitný režim.

 

7.30 – 9.00 příchod dětí do školky

9.00 – 9.30 hygiena, svačinka

9.30 – 12.00 dopolední program – kreativní tvorba, řízený výukový blok, procházky

12.00 – 12.30 hygiena, oběd

12.30 – 14.30 polední klid, pohádka (Děti, které nespí, mají klidový režim.)

14.30 – 15.00 hygiena, odpolední svačinka

15,00 – 18,00 odpolední program – řízené aktivity zaměřené na logiku a myšlení, umělecké, pohybové a jazykové kurzy, pobyt venku